NYBYGGNADSLISTA 1999

206.70 kr

Finns i lager

Artikelnr: 1999-001 Kategori:

Beskrivning

NYBYGGNADSLISTAN är ett systematiserat tidunderlag som Sveriges Byggindustrier och Byggnads utarbetat. Materialet är framtaget i syfte att användas vid såväl kalkylering som vid framtagandet av ackordsunderlag. Nybyggnadslistan innehåller enhetstider för de flesta förekommande arbetsmoment inom nyproduktion. Utöver enhetstider innehåller listan förhandlingsbara objektstillägg för olika objektstyper. Lämplig löneform vid tillämpning är blandackord. Utgivningsår 1999 – 172 sidor.