AB 04
 AB 04
AB 04                        
AB 04 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER används vid upphandling och avtal för utförandeentreprenader, dvs entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. AB 04 ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt till att utvärdera motpartens handlingar. För att AB 04 skall bli gällande i ett avtal krävs, enligt huvudregeln, att det åberopas. De allmänna bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Utgivningsår 2004 - 39 sidor. KONTRAKTSFORMULÄR till AB 04 finns att ladda ner kostnadsfritt på: https://www.sverigesbyggindustrier.se/standardavtal
168,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar