BESKRIVNINGSHANDBOKEN 2016
 BESKRIVNINGSHANDBOKEN 2016
                          
BESKRIVNINGSHANDBOKEN sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka beskrivningen. Den förklarar beskrivningens roll och betydelse i projekten och hur AMA samverkar med övriga dokument och handlingar. Boken ger samtidigt en introduktion till hur mängdförteckningar, administrativa föreskrifter och rambeskrivningar tas fram samt till hur klassifikationssystemet BSAB 96, som används för kapitelindelningen i AMA, är uppbyggt. Den fjärde utgåvan av Beskrivningshandboken är kraftigt omarbetad och ­fokuserar på de senaste generationerna av AMA. Utgiven 2016 - 128 sidor utgåva 4.
695,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
 AMA HUS 14
                          
3080,00:- + moms 
Antal  
 Mer Info 
  
Finns inga relaterade artiklar