ABK 09, SLUTSÅLD
 ABK 09, SLUTSÅLD
ABK 09                       
ABK 09 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. För att ABK 09 skall bli gällande i ett avtal krävs, enligt huvudregeln, att det åberopas. De allmänna bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. Utgivningsår 2009 - 18 sidor.
122,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar