ABT-U 07, BLOCK OM 25 blad
 ABT-U 07, BLOCK OM 25 blad
ABT-U 07                      
ABT-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören där ABT 06 används i avtal mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören. För att ett standardavtal skall bli gällande i ett avtal krävs, enligt huvudregeln, att det åberopas. Utgivningsår 2007 - Block om 25 blad. KONTRAKTSFORMULÄR till ABT-U 07 finns att kostnadsfritt ladda ner på: https://www.sverigesbyggindustrier.se/standardavtal
30,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar