ATT VÅGA LEDA I FÖRÄNDRING
 ATT VÅGA LEDA I FÖRÄNDRING
Att våga leda i förändring             
ATT VÅGA LEDA I FÖRÄNDRING - En fråga om förtroende. Denna ovanliga bok ger dig många fascinerande och konkreta fall som visar på hur förtroende kan förvandlas till ett kapital som ger ledarskapet handlingsutrymme. Företagsledare och forskare skriver utifrån sina olika perspektiv och erfarenheter om hur man som ledare kan sträva efter att förändra den egna verksamheten. Du som läsare ges möjlighet att reflektera över förutsättningarna för och förtjänsterna med att skapa ett förtroendefullt ledarskap. Detta är viktigt inte minst i dagens arbetsliv präglat av snabb teknologisk utveckling och en global och osäker ekonomi. Utgivningsår 2009 - 155 sidor.
425,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar