ABS 09 MED KONSUMENTJÄNSTLAGEN
 ABS 09 MED KONSUMENTJÄNSTLAGEN
ABS 09                       
ABS 09 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER MED KONSUMENTJÄNSTLAGEN. ABS 09 är avsett att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument, ändringar är införda till och med SFS 2010:1006. För att ett standardavtal ska bli gällande i ett avtal krävs, enligt huvudregeln, att det åberopas. Bestämmelserna i standardavtalet är utarbetade och antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Utgivningsår 2012 - 20 sidor. KONTRAKTSFORMULÄR till ABS 09 finns att kostnadsfritt ladda ner på: https://www.sverigesbyggindustrier.se/standardavtal
30,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar