ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) Löpande räkning
 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) Löpande räknin
Entr.kontrakt (AB 04) Löpande räkning              
Formulär 2/04 anpassat till AB 04. Detta häfte utgör ett standardformulär som är avsett att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader - AB 04. Kontraktsformuläret är upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK.
95,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar